Programm vun den Aktivitéiten:

 • 26/07/2023 Badminton – organiséiert vum Badminton Helperknapp um 18:00 Auer  
 • 31/07/2023 Schatzsich – organiséiert vun der Ekipp vum Beachdref fir Kanner ab 4 Joer – ab 15:00 Auer 
 • 08/08/2023 Beach Olympics – organiséiert vun der Ekipp vum Beachdref fir Kanner ab 4 Joer – ab 14:00 Auer 
 • 10/08/2023 Workshop « CollectifArt » & Intefëschen – organiséiert vum Caritas Foyer Marienthal vu 14:00-16:00 Auer 
 • 12/08/2023 Laserschéissen – organiséiert vum Schéissclub Brouch vu 14:00 – 17:00 Auer 
 • Programme des activités:
 • 26/07/2023 Badminton – organisé par le Badminton Helperknapp à 18:00 heures – 
 • 31/07/2023 Chasse au trésor – organisé par l’équipe du Beachdref pour les enfants dès 4 ans – à partir de 15:00 heures 
 • 08/08/2023 Beach Olympics – organisé par l’équipe du Beachdref pour les enfants dès 4 ans– à partir de 14:00 heures 
 • 10/08/2023 Workshop « CollectifArt » & pêche aux canards- organisé par le Foyer Caritas Marienthal de 14:00-16:00 heures 
 • 12/08/2023 Tir au laser – organisé par la Société de Tir Brouch de 14:00 – 17:00 heures