Tarifer

Et as eis wichteg dat jiddereen eng gutt Zäit huet, an dofir hu mir probéiert extra gutt Tarifer ze proposéieren:

 • Waasser 0,5 €  
 • Spruddelwaasser 1,5 €
 • Äppeljus 1,5 €
 • Capri Sonne 1,0 €
 • Coca-Cola 2,0 €
 • Fanta 2,0 €
 • Clausthaler 2,0 €
 • Bifana 2,5 €
 • Äischener 2,0 €
 • Kéiswupp 2,5 €
 • Kotlett 3,0 €

All Benefice dee mir maachen, gëtt duerno fir ee gudden Zweck gespendt.