Trotz dem schlechte Wieder ass jiddereen voll motivéiert! Mir hoffen nach vill méi Leit um Beach ze gesinn 🙂