Mir wëllen di 3 Weekender grillen, a sichen do nach Persounen déi benevole bereet wieren eis do ze hëllefen. Dat ganzt soll ganz ongezwonge sinn, Dir dierft gären äre ganzen Unhang matbréngen, an alles wat Dir verkaaft geet an eng gemeinsam Caisse déi mir duerno zesummen mat de Resultater vun der Stee un ee gudden Zweck spenden.

Wann Dir also bereed wiert e puer Stonne vun ärer Zäit ze schenken, géif et eis freeën iech besser kennenzeléieren! Einfach e klenge Mail op [email protected] oder sech bei engem vun eis manifestéieren.

Ee grousse Merci am viraus!